Category Archives: Chăm sóc khách hàng

Kango sẽ xử lý mọi khiếu nại và thắc mắc của khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp các thông tin để khách hàng tiếp cận thông tin về dịch vụ, các chương trình khuyến mãi… với mong muốn đem lại cho khách hàng sự hài lòng nhất.